Всички цени на стоки в Е-магазина са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато. Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

а) при доставката - в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;

б) по банков път по банкова сметка на " Юнивиста " ООД

С избора на начин на плащане, предвиден в букви а), б), в) или г) по-горе, Клиентът - потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.

При извършване на плащания по банков път, Клиентът следва да използва следните банкови сметки:

IBAN: BG25BUIN74441095191015

BIC: BUINBGSF 

ЮНИВИСТА ООД 

Банка: ТБ Алианц България АД

"Юнивиста " ООД си запазва правото да променя цените в Е - магазина по всяко време без предварително уведямяване на Потребителите.